Nå er prosessen endelig i gang med utbyggingen på Oasen Storsenter.

Oasen Storsenter er i gang med utbyggingen og vi har vært inne og gjort en god del arbeider i forbindelse med rivingen av den gamle kongsgården, i tillegg til at prosjekteringen, organiseringen og planleggingen er i gang.
Dette er et stort prosjekt på nærmere 3000 m2 som vil inneholde et sanitæranlegg, et stort varmeanlegg, sprinkleranlegg, og kjøleanlegg. I tillegg til vil det være snøsmelting ved alle inngangene som skal sikre snø og isfrie inngangspartier.

Det som også gjør dette prosjektet spennende er at det er et såkalt BIM prosjekt. Thomas Olsen hos oss er utdannet BIM Teknikker og ser veldig frem til å kunne få bruke sine kunnskaper på et større tverrfaglig BIM prosjekt.
BIM står for Bygnings Informasjons Modellering. Dette er en måte å tegne 3D-bygg og installasjoner på. Her tar en også med seg all informasjonen som normalt følger produkter og utførelse i et byggeprosjekt.

– Det at jeg nå kan sitte å tegne alle våre fag inn i et BIM prosjektet, sammen med både arkitekten, bygningsingeniøren, elektrikeren og andre gjør at vi kan kvalitetssikre utførelsen mot de andre fagene lenge før vi er i gang med byggingen. Det er ingen tvil om at dette er fremtiden i alle byggeprosjekter. Når dette blir mer utbredt kan en ikke bare ta en kollisjonskontroll mot de andre fagene, men en kan kjøre simuleringer, en kan dokumenter, planlegge og utføre arbeidene på en langt mer digital og effektiv måte. Jeg ser frem til dette virkelig tar av her i distriktet vårt også, sier Thomas.

Vi kommer til å skrive masse om Oasen utbyggingen og BIM prosessen fremover.

Oasen skriver selv om byggeprosjektet på deres egen side:
www.oasenstorsenter.no/artikler/byggeprosjekt-2017/

Besøk gjerne Oasen Storsenter sin hjemmeside for bl.a åpningstider og butikkoversikt.